Warunki sprzedaży

 

Warunki sprzedaży e-sklepu www.artcrystal.pl
Na stronie www.artcrystal.pl w sklepie elektronicznym e-sklep możesz kupić wyroby oświetleniowe z asortymentu firmy. Sprzedawca określa a kupujący akceptuje Warunki sprzedaży oferowanych produktów. Niniejsze Warunki regulują relacje kupującego i sprzedającego i są wiążące dla obu stron.
Niniejsze Warunki Handlowe firmy handlowej ArtCrystal Tomeš s.r.o. (zwane dalej "Sprzedawcą") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751, sekcja 1 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające w kontekście lub na podstawie umowy kupnej zawartej między sprzedawcą a inną osobą fizyczną ("Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedawcę na stronie internetowej www.artcrystal.pl za pośrednictwem interfejsu strony internetowej.

1. Podstawowe dane
Sprzedający: (zwany dalej "Sprzedawca")
ArtCrystal Tomeš s.r.o.
Palackého 41
46604 Jablonec nad Nisou
Czechy
ID: 04517091
VAT: CZ04517091

Konto bankowe:

PKO Bank Polski SA
Oddział 1 w Jeleniej Górze
ul. Różyckiego 6
58-506 Jelenia Góra

Numer rachunku: 45102021240000880204219309
Swift: BPKOPLPW
IBAN: PL45102021240000880204219309

Właściciel konta
ArtCrystal Tomes s.r.o.
Palackého 41
Jablonec nad Nisou
46604 Czechy

Kontakt:
Email: +48 664 307 776
Tel:. feix@artcrystal.cz

Kupujący: (zwany dalej "Klient")
Klientem jest każdy odwiedzający sklep internetowy e-sklep www.artcrystal.pl, który wypełni i złoży zamówienie na oferowany w e-sklepie towar. Fakt złożenia zamówienia potwierdza, że Klient zapoznał się z Warunkami sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi przez Sprzedawcę i akceptacji tych warunków przed wysłaniem zamówienia.

2. Cena i warunki płatności
Wszystkie ceny podane na tej stronie zawierają podatek VAT. (ceny brutto)
Do ceny towaru należy dodać koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia.

Klient może wybrać jeden z następujących sposobów dokonania zapłaty za towar:
a) wpłata na konto bankowe w Commercial Bank, numer konta 45102021240000880204219309
b) płatność elektroniczna kartą kredytową Visa, MasterCard / Eurocard
c) płatność poprzez system płatności Western Union
d) płatność gotówką w siedzibie firmy – przy odbiorze towaru

Po otrzymaniu zamówienia wyślemy do Klienta informację zawierającą: koszt dostawy wraz z naszym numerem konta bankowego i numer zamówienia. Prosimy o przesłanie zapłaty po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia z naszej strony. Przy dokonywaniu płatności prosimy o podanie numeru zamówienia, jako identyfikatora. Po otrzymaniu wpłaty od Klienta na nasze konto, zrealizujemy wysyłkę towaru.
Zapłata za przedmiot jest jednocześnie przeniesieniem na Klienta prawa własności do przedmiotu.

Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny podane w ofercie e-sklepu zwierają podatek VAT.

3. Zamówienie
Umowa sprzedaży, w której potwierdzona sprzedaż przedmiotu jest realizowana przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest wiążąca. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia od Klienta e-mailem lub telefonicznie, jak tylko sprawdzi dostępność towaru. Samo wysłanie zamówienia przez Klienta nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie od Sprzedawcy zawiera specyfikację towaru, ilość sztuk, cenę jednostkową, koszty wysyłki i przewidywany termin wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (lub jego części) przez Sprzedawcę jest uważane za wiążące dla obu stron, chyba że nastąpiło naruszenie warunków uzgodnionych w momencie potwierdzenia. Do istotnych warunków należą: zawartość zamówienia (dokładny opis towarów i numer), ceny towarów i transportu, sposób i termin wysyłki do Klienta.

Anulowanie zamówienia
Anulowanie zamówienia przez kupującego:
Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny do momentu otrzymania wiążącego potwierdzenia ze strony Sprzedawcy. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia tylko wtedy, gdy Sprzedawca nie spełnia uzgodnionych warunków. W przypadku rezygnacji z potwierdzonego przez Sprzedawcę zamówienia, Klient zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie za straty spowodowane przez tą rezygnację. Sprzedawca korzysta z prawa do żądania odszkodowania od Klienta zwłaszcza wtedy, gdy umowa została zawarta a produkcja zamawianego towaru została rozpoczęta.

4. Warunki wysyłki
Wysyłka przedmiotu (zamówionych produktów) uzależniona jest od dostępności produktów i usług, zazwyczaj w ciągu 15 dni roboczych po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest akurat dostępny na stanie lub nie może być dostarczony do przewoźnika w terminie 15 dni roboczych, Sprzedawca poinformuje Klienta i poda przewidywaną datę wysyłki lub zaproponuje produkt podobny. W tym przypadku jednak, wymagane będzie zatwierdzenie przez Klienta zmian do zamówienia. Miejsce dostawy towaru Sprzedawca ustala na podstawie adresu podanego przez Klienta w zamówieniu.

5. Gwarancja i roszczenia
Postanowienia ogólne:
Klient, który przyjmuje towar od Sprzedawcy zgadza się z następującą procedurą składania skarg:

Uszkodzenia produktu podczas transportu
Wysłany do Klienta towar jest w pełni ubezpieczony na czas transportu. W przypadku jego zaginięcia w czasie transportu do Klienta, Sprzedawca wyśle bezpłatnie nowy towar.
W przypadku uszkodzenia produktu podczas transportu, Klient otrzyma od Sprzedawcy nowe części zamienne bezpłatnie. Sprzedawca wymaga jednak, aby otrzymana przesyłka została dokładnie sprawdzona przy przewoźniku, i aby o ewentualnym zdarzeniu uszkodzenia Klient powiadomił Sprzedawcę telefonicznie lub przez e-mail w ciągu 48 godzin po otrzymaniu przesyłki od przewoźnika. Dla dokładnego określenia uszkodzonych części Sprzedawca prosi o dostarczenie e-mailem rysunku lub fotografii z zaznaczeniem uszkodzonych części lub elementów.

Jeśli uszkodzenie towaru nastąpi podczas transportu do Klienta, konieczny jest do spełnienia warunek sprządzenia protokołu i potwierdzenie od przewoźnika o uszkodzeniu przesyłki.

Klient wraz z przewoźnikiem spisuje protokół uszkodzenia przesyłki. Jest to warunek, ubiegania się o uznanie reklamacji u Sprzedawcy. Bez tego protokołu reklamacja nie będzie przyjęta a Klient nie otrzyma nowego towaru od Sprzedawcy.

Po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem aby uzgodnić kolejne kroki postępowania.

Wady produktu i gwarancja
Sprzedający udziela gwarancji na jakość i kompletność dostawy.
Okres gwarancji na zakupiony u Sprzedawcy towar rozpoczyna się od daty odbioru przez Klienta. Towary dostarczane są z gwarancją co 60 miesięcy.

Producent zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji wzoru żyrandoli.​

Procedura rozpatrywania skarg
Klient wysyła wadliwy towar do naprawy - na własny koszt - na adres Sprzedawcy. Pakiet musi być wyraźnie oznaczony napisem "REKLAMACJA" i musi zawierać: reklamowany towar/części, kopię dokumentu zakupu, dokładny opis wady i pełne dane kontaktowe Klienta (adres zwrotny, numer telefonu) Towary, które zostaną wysłane do Sprzedawcy na jego koszt nie będą akceptowane! Odesłanie towaru do Klientaj (po uznaniu roszczeń) pokrywa Sprzedający. W przypadku nieuzasadnionej skargi, towar zostanie odesłany na koszt i ryzyko Klienta na podany przez niego adres.
Jeśli reklamacja zostanie przyjęta, Klient ma prawo do:
a) wymiany uszkodzonych towarów/części na sprawne
b) odpowiedniej zniżki od ceny zakupu
c) wycofania się z umowy sprzedaży
Roszczenia Klienta rozpatrywane są przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

6. Odstąpienie od umowy
Prawo Sprzedawcy do odstąpienia od umowy:
Sprzedawca, właściciel e-sklepu www.artcrystal.pl ma prawo do zmiany uzgodnionego z Klientem terminu wysyłki zamówionego towaru, ze względu na aktualny brak dostępności towaru lub istotną zmianę jego ceny. W tym przypadku Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą, aby uzgodnić kolejne kroki postępowania.

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy:
Klient ma prawo do wymiany towaru lub otrzymania zwrot pieniędzy, jeśli produkt nie odpowiada jego oczekiwaniom. Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie przez telefon lub e-mailem. Klient musi odesłać towar w terminie 14 dni od daty przyjęcia od przewoźnika, wysyłając go na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmie przesyłki wysłanej przez klienta "ZA POBRANIEM". Przesyłka musi być wysłana listem poleconym. Po otrzymaniu zwrotu towaru od Klienta, Sprzedawca dokona sprawdzenia jego zawartości i skontaktuje się z Klientem z informacją o dalszych czynnościach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotu towaru w przypadku braku oryginalnego opakowania, braku gwarancji, lub gdy towar jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Rozliczenie za zwrot towaru od Klienta nastąpi ze strony Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki przez Sprzedawcę.
Rodzaje rozliczenia:
a) przekaz pocztowy b) przelew pieniędzy na rachunek bankowy Klienta c) wymiana towaru na inny produkt odpowiedniej wartości z oferty Sprzedawcy.

7. Ochrona danych osobowych Klienta
Obowiązek poinformować kupującego w sensie Artykuła 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylający dyrektywę 95/46 WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) ( zwane dalej "Rozporządzeniem w sprawie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupnej, do celów negocjacji niniejszej umowy i wypełnienia obowiązków publicznych sprzedającego, jest spełniany przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

8. Zapisywanie plików cookie i wysyłanie wiadomości biznesowych
Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub biznesem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a także zgadza się przesyłać wiadomośći biznesowe na adres elektroniczny kupującego. Obowiązek informowania nabywcy w rozumieniu art. 13 RBP, dotyczący przetwarzania danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji handlowych, jest spełniany przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.
Kupujący zgadza się przechowywać tak zwane pliki cookie na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze nabywcy, kupujący może w każdej chwili anulować zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

9. Postanowienia końcowe
Koszty poniesione przez Klienta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się ze Sprzedawcą na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszt dostępu do Internetu, opłata za telefon) obciążają finanse Klienta.

Obowiązki podatnika:
Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia pokwitowania na nabywcę. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania przychody otrzymane od Online podatkowej; w przypadku awarii technicznej, a następnie w ciągu 48 godzin.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży między Sprzedającym a Klientem i wchodzą w życie 20.05.2021. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków.

V Jablonci nad Nisou, dne 20.05.2021

 

Potrzebujesz pomocy?


POTRZEBUJESZ POMOCY?   
Po - Pt  8 - 16h

Tomas Feix Tomáš Feix
 T: +48 664 307 776
 T: +420 722 398 794
 E-mail: feix@artcrystal.cz

WhatUp
(mówimy po polsku)

Referencje naszych klientów

 • Adam Kowol, Bytom

  Ocena: 5 / 5
  Dzień dobry. Przesyłka doszła w doskonałym stanie. Była bardzo dobrze zapakowana. Lampa wygląda znacznie lepiej niż się spodziewaliśmy. Wiszące kryształy wspaniale rozszczepiają światło. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Serdecznie pozdrawiam.
 • Elżbieta Lasota, Milanówek

  Ocena: 5 / 5
  Witam Pani Lenka. Żyrandol dotarł w piątek, jak Pani informowała i prezentuje się pięknie w naszym salonie. Kryształy pięknie się mienią w blasku żarówek a przez pryzmat oszlifowanych kryształów można dojrzeć całą tęczę barw. Za jakiś czas z pewnością zamówię kinkiet do kompletu i być może lampkę.
 • Halina Dubicka, Chelm

  Ocena: 5 / 5
  Witam Pani Lenko, żyrandole są super, narazie jeszcze nie zawieszone i muszę kupić żarówki, jak powieszę i będą już świeciły to pozwolę sobie jeszcze raz napisać do Pani. W każdym razie żyrandole dotarły w stanie nie uszkodzonym, były super opakowane. Bardzo Pani dziękuję za szybką i profesjonalną obsługę.
 • Maciej Cierpiał, Konopiska

  Ocena: 5 / 5
  Dzień dobry, dziękujemy za przesyłkę. Żyrandole nie uszkodzone. Piękna robota już wiszą w salonie. Towar bardzo dobrze zapakowany. Jesteśmy wdzięczni za dbanie o opinię Państwa klientów. Pozdrawiam.
 • Agnieszka Kaczmarek, Sieraków

  Ocena: 5 / 5
  Dzień dobry, z przyjemnością informuję, że żyrandol dostarczono w stanie nienaruszonym oraz prezentuje się przepięknie. Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Pozdrawiam.
 • Małgorzata Wujcik, Płock

  Ocena: 5 / 5
  Dzień dobry, otrzymaliśmy nasze zamówienie i jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiej jakości produktów, pakowania i szybkiej dostawy. Dziękuję za dobrą współpracę.
 • Kasia Piekarz, Głogów

  Ocena: 5 / 5
  Dzień dobry, decydując się na zakup przeszukałam kilka stron sklepowych. Zakup jednak zadowolił mnie stuprocentowo. Co do samych kryształków - są przecudne!! Prawdziwe, ciężkie, pięknie cięte. Już na pierwszy rzut oka widać tu Jakość.
 • Iwona Ozga, Warszawa

  Ocena: 5 / 5
  Dzień Dobry, otrzymaliśmy zyrandol i udało nam się wszystko zamontować. Żyrandol jest piękny i jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy za pomoc i będziemy Państwa polecać. Serdecznie pozdrawiam.
 • Zbigniew Mularski, Poznań

  Ocena: 5 / 5
  Dzień Dobry, zamawiałem i otrzymałem dostawę kilku wybranych lamp z firmy Artcrystal Tomes. Wszystko zgodne z ustaleniami: towar, terminy.Mogę gorąco polecić firmę i Właściciela.
 • Joanna Szmigiel, Warszawa

  Ocena: 5 / 5
  Dzień Dobry, dziękuję za piękny żyrandol i szybkie wykonanie całej działalności do mojej pełnej satysfakcji. Pozdrawiam.

Dołącz do nas na

facebook        instagram       pinterest     youtube

 

Otrzymuj wiadomości na swój adres e-mail

Preferencje prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Państwa wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane na temat jej użytkowania. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane do partnerów w UE, USA lub innych krajach. Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie" wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje lub zmodyfikować swoje preferencje.

Deklaracja ochrony prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się